Sportverenigingen

De sportvereniging (en anders sportaanbieders) nemen een zeer voorname plek in binnen de cultuur van Nederland. We zijn echt een verenigingen land. Om een vereniging te organiseren is de inzet van vele vrijwilligers onontbeerlijk. Steeds vaker, en met toenemend succes, zien we een mix van vrijwilligers en professionals. We willen met de inzet van onze sportprofessionals een bijdrage leveren in het verbeteren van het sporttechnische maar ook het didactische niveau van het sportaanbod en het (vrijwillige) kader.

Trainer

Een sporttrainer neemt een centrale plek in in uw vereniging of organisatie. Bijna iedere sport heeft zijn eigen opleidingen en licentiestructuur. We bieden u graag een trainer aan die voldoet aan uw wensen. En meer! We geloven er echt in dat een trainer meer kan betekenen dan het sporttechnische. We streven ernaar dat al onze trainers beschikken over extra bagage met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Clubkadercoach

Met de inzet van clubkadercoaches willen we bijdragen in het stimuleren van een positieve sportcultuur. Het effect is dat het (vrijwillig) sportkader met meer plezier en voldoening actief zullen zijn en blijven. En dat heeft weer effect op het sportplezier van de sporter die beter, maar vooral met meer plezier langer blijven sporten. De clubkadercoach richt zich als een coach-voor-coaches voor een belangrijk deel op het versterken van de pedagogisch/didactische klimaat in de vereniging. Onze samenwerking met stichting Sportkanjers, al 15 jaar actief op dit vlak, garandeert een continue inbreng van kennis en interventies.

Sportkanjertrainer

Hier tekst over inzet binnen sportverenigingen