Sportprofessionals

De laatste jaren wordt in de ‘sportwereld’ de term sportprofessional steeds vaker gebruikt. Maar wat houdt deze term precies in. Er zijn nog geen sluitende definities, dat hoeft ook niet want in onze ogen is het simpel. Het is een persoon die professioneel in de sport werkt. Er zijn talloze mensen actief in de sport. Wij richten ons op die sportprofessionals die actief zijn in het onderwijs, de sportaanbieders en de buitenschoolse opvang. De sportprofessional heeft een sportopleiding gevolgd op HBO of MBO niveau. Of volgt op dit moment een opleiding en is dan een SIO (sportprofessional in opleiding).

Er zijn een groot aantal onderwijsinstellingen die een sportopleiding op HBO niveau aanbieden. Een van de oudste opleidingen is die van de ‘gymleraar’. De docent(e) Lichamelijke Opvoeding. Deze opleiding wordt aangeboden door de ALO’s. Nu veelal onderdeel van een hogeschool. Deze opleiding geeft na het behalen van het diploma de mogelijkheid om les te geven binnen het onderwijs. Verder zijn er tal van andere mogelijkheden zoals sportkunde, sportpedagogiek, bewegingswetenschappen (universitair) etc. Binnen de coöperatie Sportimpuls hebben we alle disciplines beschikbaar

Een sportprofessional op MBO niveau wordt je vooral door een opleiding te volgen aan een ROC. Er zijn opleidingen op verschillende niveaus en meerdere uitstroomprofielen. De praktische opleiding geeft de mogelijkheid om aan de slag te gaan als trainer, buurtsportcoach, sportpedagogisch medewerker etc. Zelfstandig gymlessen geven mag niet, maar het organiseren van beweegmomenten op school kan wel. Deze sportprofessional is degene die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt en zich het prettigst voelt als lid van een team.

Bij de coöperatie Sportimpuls ben je welkom om als Sportprofessional In Opleiding (SIO) een leertraject te doorlopen. Doe je een sportopleiding en ben je opzoek naar een uitdagende stage dan meld je je aan als SIO. We zoeken een mooie plek met afhankelijk van je opleiding, schooljaar, kwaliteit en talent een passende vergoeding

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op