Sportimpuls

Voor sportimpuls.nl BV is de coöperatie Sportimpuls.nl UA het directe resultaat van de wens om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. Binnen de BV zijn we al meerdere jaren een gewaardeerd partner van gemeenten om de brede regeling buurtsportcoaches te implementeren. Tijdens onze werkzaamheden kwamen we regelmatig in gesprek met scholen, sportverenigingen en buitenschoolse opvang die de ambitie hebben om te investeren in sportprofessionals. Echter niet zelden was aanbod, selectie, duurzaamheid en financiering een probleem. Door het aanbod van (zelfstandige) sportprofessionals in de sport te concentreren binnen de coöperatie lukt het beter om vraag en aanbod te matchen.

Door de relatie met sportimpuls.nl BV kunnen we gebruik maken van de reeds opgebouwde kennis en beschikbare interventies. We sluiten aan op de laatste trends en ontwikkelingen, zoals de clubkadercoach, de sportkanjertrainer en beweegregisseur. Ook zoeken we verbinding naar het landelijke sportakkoord, het preventieakkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op