Onderwijs

Sport en bewegen neemt een belangrijke plek in binnen het onderwijs. We willen graag bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van sport en bewegen. Door de inzet van sportprofessionals en het introduceren van erkende interventies borgen we de kennis. Hiermee volgen we de ambities die zijn omschreven in het nationale sportakkoord, het preventieakkoord en de notitie ‘plezier in bewegen‘.

Vakdocent

De moderne vakdocent Lichamelijke Opvoeding is een echte beweegprofessional. Hij of zij is in staat om kinderen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Samen met de groepsleerkrachten geeft hij vorm en inhoud aan het bewegingsonderwijs. Er wordt door de overheid, het onderwijs en de gezondheidszorg steeds meer waarde gehecht aan de inbreng van de vakdocent LO.

Onze vakdocenten werken desgewenst met een schoolwerkplan bewegingsonderwijs waarbij ook aandacht is voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanzelfsprekend kunnen onze vakdocenten de verbinding leggen met uw curriculum. (Meer informatie over schoolwerkplan sportimpuls)

We hebben een samenwerking met het bedrijf MQscan waardoor we kunnen beschikken over een wetenschappelijk onderbouwde motorische test. Daarmee kunnen we plangericht werken aan het optimaliseren van de motorische ontwikkeling van uw leerlingen. (Meer informatie over MQ scan)

Beweegregisseur

De vakdocent in de extra rol van beweegregisseur. In deze rol is de vakdocent degene die impulsen geeft aan de groepsleerkrachten om het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. De lessen worden voorbereid, aangeboden en besproken met de groepsleerkrachten, waardoor de lessen (nog) aantrekkelijker worden voor de leerlingen en de leerkrachten. De school staat natuurlijk allang niet meer geïsoleerd in de buurt. Sterker nog, ze neemt daar een voorname positie in. De beweegregisseur verbindt externe organisaties met de school waardoor de kansen voor kinderen toenemen. De beweegregisseur stimuleert bewegen van zowel de leerlingen als de leerkrachten.  Zo dragen we ook bij aan het realiseren van de doelstellingen in het sportakkoord en het preventieakkoord.

De beweegregisseur kan gebruik maken van ons product speelpleincoaches om leerlingen van groep 8 een uitdagende rol te geven op het schoolplein. (Meer informatie over de speelpleincoach)

Wilt u over meer inspirerende spelvormen beschikken dan introduceert de beweegregisseur het boekje ’99 kanjerspelletjes’. (Meer informatie over 99 kanjerspelletjes)

Sportkanjerdocent

Heeft uw school gekozen voor de kanjertraining als sociaalvaardigheid-programma dan kunnen we een sportkanjerdocent aan het team toevoegen. Onze vakdocent, of een andere professional, is opgeleid om een vertaling van de kanjermethode naar sport/bewegen te maken. We willen graag meegeven op welke wijze spelen en bewegen kan bijdragen bij het realiseren van de gewenste ‘kanjereffecten’.

Maakt u gebruik van een ander sociaalvaardigheidsprogramma dan maken we ook graag een transfer naar sport en bewegen.

Voor kinderen met een motorische en/of sociaal-emotionele achterstand kunnen we gebruik maken van de erkende interventie sportkanjerclub. (Meer informatie over de sportkanjerclub)

Voor de allerkleinste (2-6 jaar) kunnen we beweegkanjers, een samenvoeging van beweegkriebels en sportkanjers,  aanbieden. (Meer informatie over beweegkanjers)