Coöperatie

De coöperatie Sportimpuls.nl UA is een organisatievorm met leden die zelfstandig of in teams (samen)werken. Deze coöperatievorm is erg geschikt voor zzp’ers. Die kunnen zich focussen op de opdracht en de administratie aan het coöperatiebureau overlaten. De kracht van deze organisatievorm is dat er sprake is van een collectief die zich inspant voor kwaliteit en continuïteit. Voor de klant heeft dat als voordeel dat hij één aanspreekpunt heeft en dat hij meer zekerheid heeft over het op tijd afronden van het project of het doorgaan van de opdracht. Binnen de coöperatie Sportimpuls.nl is het overigens ook mogelijk om een loondienstbetrekking (voor bepaalde tijd) aan te gaan. Met deze opzet zijn we maximaal flexibel en minimaliseren we de overhead.

Over ons

We zijn een jonge dynamische organisatie die zich ten doel stelt om de kwaliteit van het sportaanbod binnen het onderwijs, de sport en de buitenschoolse opvang te verhogen. Dat doen we door de inzet van sportprofessionals. en het gebruik van erkende interventies. Onze enthousiaste leden (een coöperatie kent leden) zijn deskundig en modern opgeleid. De coöperatie is opgericht door Wim van ’t Westeinde (eigenaar-directeur van Sportimpuls.nl BV). Als docent LO, voetbaltrainer TC1 en ondernemer in de sport heeft hij het belang van professionals in de sport ervaren. Met de coöperatie willen we graag zoveel mogelijk organisaties tegen een betaalbaar tarief van dienst zijn. Binnen onze leden zijn een groot aantal disciplines vertegenwoordigd. Vakdocenten LO, trainers, coaches, managers, sportpedagogisch medewerkers etc. En is het talent dat u zoekt niet aanwezig dan zullen we die persoon vinden in ons netwerk.

Sportimpuls

Voor sportimpuls.nl BV is de coöperatie Sportimpuls.nl UA het directe resultaat van de wens om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. Binnen de BV zijn we al meerdere jaren een gewaardeerd partner van gemeenten om de brede regeling buurtsportcoaches te implementeren. Tijdens onze werkzaamheden kwamen we regelmatig in gesprek met scholen, sportverenigingen en buitenschoolse opvang die de ambitie hebben om te investeren in sportprofessionals. Echter niet zelden was aanbod, selectie, duurzaamheid en financiering een probleem. Door het aanbod van (zelfstandige) sportprofessionals in de sport te concentreren binnen de coöperatie lukt het beter om vraag en aanbod te matchen.

Door de relatie met sportimpuls.nl BV kunnen we gebruik maken van de reeds opgebouwde kennis en beschikbare interventies. We sluiten aan op de laatste trends en ontwikkelingen, zoals de clubkadercoach, de sportkanjertrainer en beweegregisseur. Ook zoeken we verbinding naar het landelijke sportakkoord, het preventieakkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op