Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is een uitstekende plek om kinderen in de naschoolse tijd op een ongedwongen manier te laten genieten van sport, spel en bewegen. Door de begeleiding van medewerkers die een sportopleiding hebben genoten kan de BSO bijdragen aan de motorische én sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Onze professionals maken gebruik van erkende interventies en zijn zo in staat om voor ieder kind een sportieve uitdaging te creëren.

Sportpedagogisch medewerker

De sportpedagogisch medewerker is onderdeel van het team en begeleid (een deel van) de kinderen vanuit een sport en spel optiek. Er worden allerlei leuke activiteiten aangeboden. Vooral buiten en als het niet anders kan binnen. De activiteiten doen en appél op bewegen maar stimuleren ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle pedagogisch medewerkers hebben een relevante sportopleiding afgerond.

Beweegregisseur BSO

De buitenschoolse opvang staat natuurlijk allang niet meer geïsoleerd in de buurt. Sterker nog, ze neemt daar een voorname positie in. De beweegregisseur verbindt externe organisaties met de BSO waardoor de kansen voor kinderen toenemen. De beweegregisseur stimuleert bewegen van zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers.  Zo dragen we ook bij aan het realiseren van de doelstellingen in het sportakkoord en het preventieakkoord.

De beweegregisseur kan gebruik maken van al onze producten.

Sportkanjermedewerker BSO

Wilt u in uw BSO bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen dan kiest u voor een sportkanjermedewerker. We maken gebruik van het gedachtegoed van de kanjertraining en door de stichting sportkanjers verwerkt in haar producten en diensten. Kinderen worden in allerlei spelletjes (99 kanjerspelletjes) uitgedaagd om plezier, samenwerken, zelfstandigheid en reflectie (PleSaZeRe) te versterken. Vanzelfsprekend hechten er belang aan dat de spelletjes vooral leuk zijn en dat bewegen prettig is. De sportkanjermedewerker zal er voor zorgdragen dat alle medewerkers de spelletjes kunnen aanbieden aan de kinderen.