Welkom bij Coöperatie Sportimpuls

De coöperatie Sportimpuls zet zich in om een impuls te geven aan de kwaliteit van het sport- en beweegaanbod.

We streven ernaar om in het onderwijs, de sport en de kinderopvang de rol en de inzet van sportprofessionals te intensiveren. Zij kunnen met u invulling geven aan de ambities om sport en bewegen een belangrijke plek te geven in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Met onze sportprofessionals sluiten we graag aan op het landelijke sportakkoord, het preventieakkoord en de notitie ‘plezier in bewegen’.  Onze vakdocenten bewegingsonderwijs, sporttrainers en sportpedagogisch medewerkers zijn allemaal in het bezit van de benodigde diploma’s en licenties.

De coöperatie Sportimpuls is een not-for-profit organisatie die door de support van sportimpuls.nl BV haar ideële doelstellingen kan realiseren.

Neem direct contact op

Coöperatie Sportimpuls

De coöperatie Sportimpuls zet zich in om sportprofessionals in te zetten binnen de sport, het onderwijs en de kinderopvang om het beweeg- en sportklimaat

Een impuls in de sport

Neem een kijkje op onze website. Wellicht kunnen wij ook wat voor uw organisatie betekenen.

Neem direct contact op

Volg ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget